Fanka FOTO - wybrane zdjęcia z wędrówek

.

Tablica fotograficzna

Wieże

Wieże są ciekawymi miejscami do odwiedzenia szczególnie gdy stanowią punkt widokowy. Czasami mają już tylko ciekawą historię i nie są już dostępne. Zawsze warto wiedzieć coś o tych budowlach, gdyż są miłą ciekawostką na trasie wędrowca.

wtorek, 10 październik 2017